För en stark gemenskap och för att bevara det värdefulla

Ideella föreningen Ekersgården bevarar och förvaltar Ekersgården samt bedriver ideell verksamhet som stärker bygdens gemenskap.