Kontaktuppgifter

Styrelse 2022 

Olle Häggbom, ordförande
070-601 34 00

Anneth Tähtelä, vice ordförande
070-658 54 94

Herbert Salomonsson, sekreterare
073-048 88 07

Kerstin Eriksson, kassör
070-395 367 5

Leif Crona, ledamot
070-338 98 80

Emelie Hedengren, suppleant

070-929 93 29

Ewa Salomonsson, suppleant
070-553 96 990

Hyra Ekersgården
Telefon: 070- 601 34 00
E-post: hyra@ekersgarden.se

Adress
Örebro, Eker 305 (det man säger till TAXI)

Postadress
Ideella föreningen Ekersgården
c/o Olle Häggbom    
Runnabyvägen 42       
705 92 Örebro

Bankgiro             
5330 – 6148   medlemsavgift är 300 kr/hushåll/år

Swish 123 331 11 98

E-post                
kontakt@ekersgarden.se

Organisationsnummer
87 50 03 – 4806