Mellan Örebro och Blå bergen

Ekersgården är belägen intill Ekers kyrka ett par km utanför Örebro på vägen mot Närkes Kil och de blå bergen, Kilsbergen.